δημιουργια eshop δωρεαν

Build an online store for free

Build an online store for free totally on your own with our guide! In today’s digital world building an online store is pretty easy! You just have to follow some steps in order for you to make your online store!In this post you will find a step by step guide on how you can make your online store by yourself! We will cover how to make your online store using wordpress and woocommerce, wich are totally free!

Step no 1 (get a Domain Name)

 Everything starts with your own domain. For example this website uses as a domain name webcraft.club.
So in order to start building your website we suggest you should start right now by buying your domain name.We suggest you should buy your domain name here. If you need help finding a domain name you could use this website
where you add some words and the website generates names in order for you to use it for your domain name!

Step no 2 (get a hosting)​

So after you buy your domain name it is time to get your domain name. Hosting is a computer witch stores all your files of your online shop. It is crucial to get the right hosting for your needs!One of the most reliable hosting companies can be found here

Step no3 (connect Domain name & hosting)​

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να μεταβείτε στην σελίδα που αγοράσατε το domain name σας και να ρυθμήσετε τους nameservers να δείχνουν στο hosting πακέτο που μόλις αγοράσατε! Εφόσον 

Βήμα 4ο (εγκατάσταση wordpress)​

Σε αυτό το βήμα απλά πρέπει να κάνετε εγκατάσταση του wordpress.Αν κάνατε επιλογή hosting από την εταιρεία που σας προτείναμε υπάρχει ένας εύκολος και αυτόματος τρόπος εγκατάστασης του wordpress

Βήμα 5ο (εγκατάσταση woocommerce)​

Το woocommerce είναι μια επέκταση όπου προσθετει την χρήση καλαθιού